Bepalings en voorwaardes

  • Geldig vir enige bespreking (akkommodasie en kampering)
  • Sluit midweek en naweke in
  • Langnaweke en skoolvakansies uitgesluit.
  • Promosie slegs geldig vir gespesifiseerde tydperk.
  • Behoudens foute en weglatings.