Buffelspoort

Maart-April vakansieprogram

 

Drakensville

Maart-April vakansieprogram

Eiland Spa

Maart-April vakansieprogram

 

Goudini Spa

Maart-April vakansieprogram

 

Hartenbos

Maart-April vakansieprogram

Klein-Kariba

Maart-April vakansieprogram

 

Natalia

 

Maart-April vakansieprogram

Galery

Hou hierdie spasie dop vir foto's wat na afloop van die skoolvakansies gebeur het.